📣 𝐒𝐢𝐞̂𝐮 𝐒𝐡𝐨𝐰𝐫𝐨𝐨𝐦 Long Ngọc 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲

Có quy mô lớn hàng đầu bậc nhất Việt Nam. Đứa con đầy tâm huyết đã ấp ủ lâu nay. Dự kiến sẽ hoàn thiện và đưa vào vận hành tháng 6 dương lịch ạ 🥰

🙆‍♂️ Cám ơn mọi người vì đã luôn ưu tiên lựa chọn và đồng hành cùng sự phát triển của 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐋𝐮𝐱𝐮𝐫𝐲

🕍Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ : 𝟑𝟒𝟐-𝟑𝟒𝟑 𝐀𝐧 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐕𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 .𝐏𝟑.𝐐𝟓.𝐓𝐩 𝐇𝐂𝐌.