Chủ nhân của chiếc iphone 15 Promax-512 đầu tiên tại Long Ngọc 💎

Chủ nhân chiếc Iphone 15 Promax – 512GB đầu tiên tại Long Ngọc 💎

Em Đức Cảm ơn chị đã luôn đồng hành cùng Long Ngọc, chúc chị luôn xinh đẹp và thành công trong cuộc sống 💞💞

https://youtube.com/watch?v=xVbPrNch32k%2520title%3DCh%E1%BB%8B%2520g%C3%A1i%2520ch%C6%A1i%2520l%E1%BB%9Bn%2520c%E1%BA%A7m%25202%2520%F0%9F%A7%84%2520%C4%91i%2520mua%2520kim%2520c%C6%B0%C6%A1ng%2520v%C3%A0%2520c%C3%A1i%2520k%E1%BA%BFt%2520%23buiducdiamond%2520%23longngoc%2520frameborder%3D0%2520allow%3Daccelerometer%3B%2520autoplay%3B%2520clipboard-write%3B%2520encrypted-media%3B%2520gyroscope%3B%2520picture-in-picture%3B%2520web-share%2520allowfullscreen