Vì sao kim cương lại đắt? Ý nghĩa của trang sức kim cương?

Vì sao kim cương lại đắt? Nếu như hầu hết các hàng hóa thông thường đắt giá là do mức độ quý hiếm của bản thân chúng quyết định, thì với kim cương đó lại không phải là lý do chính yếu. Nguyên nhân thật sự hóa ra lại là cả một câu chuyện dài…