Tự hào khi đồng hành cùng các thí sinh Miss Universe Lô Tô Hương Nam

Chúc mừng Cuộc thi hoa hâu Hương Nam – MISS UNIVERSE HUONG NAM. Cuộc thi thật ấn tượng và rất tuyệt vời.http://www.youtube.com/shorts/jc2y01vG7kM